Offentlig upphandling

Den offentliga upphandlingen uppskattas i Sverige att uppnå ett värde av 450-535 miljarder kronor per år, något som innefattar tusentals myndigheter och företag runtom i landet. Upphandlingen styrs av de lagar och regler som ställts upp och gäller för all offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Syftet med dessa är att säkerställa en öppen […]

Continue Reading...

Rekrytering

Oavsett vilka kriterier som används kan rekryteringen till företaget lätt bli till en alltför utdragen process. En väl genomtänkt strategi bör alltså användas för att snarast möjligt lyckas anställa den personal som behövs inom firman. Rätt person på rätt plats Det är mycket viktigt att ha rätt person på rätt plats. Rätt person hjälper till […]

Continue Reading...

Optimera ditt företag

Många anser att det viktigaste för ett företag eller för en organisation är de anställda och hur bra och effektiva de är på att skapa ett mervärde. Därför läggs det ofta ner mycket tid och energi på att hitta och attrahera de bästa framtida medarbetarna som finns tillgängliga. Det finns en rad olika strategier för att […]

Continue Reading...

Kvinnligt företagande

Kvinnligt företagande är något som är på uppgång. För ett par hundra år sedan var det männen som var företagarna, männen som stod för arbete och kvinnan som skötte hemmet. Idag finns det många framgångsrika kvinnliga företagare, på många ledande positioner i landet. Något som vi ser som väldigt positivt. Är du kvinnlig företagare och […]

Continue Reading...

Lokalvård för företaget

Oavsett vilken typ av verksamhet man bedriver är det viktigt att man har det fint, städat och alltid fräscht på ens kontor eller i ens butik. En ren miljö att arbeta i har genom undersökningar och rapporter visats höja såväl mjuka värden som välmående och motivation såsom hårdare värden som kvalitet och resultat bland arbetsgrupper och […]

Continue Reading...

Gå online

Att ta företagandet online är något som i dagens samhälle kan bli väldigt lönsamt. Att gå online med sitt företag är helt rätt i tiden. Man når ett betydligt större upptagningsområde och får på så sätt kontakt med hela Sverige, istället för upptagningsområdet på din ort.  Det finns lite olika sätt man kan gå online, beroende på […]

Continue Reading...

Nyföretagarveckan

Är du nystartad företagare och känner att du vill ha mer input och tips på hur du ska driva ditt företag? Känner du att du vill komma ut och träffa andra människor i samma skede som dig? Då kan årets Sveriges största nyföretagarkampanj vara något för dig. Nyföretagarveckan är ett koncept som NyföretagarCentrum anordnar, ett […]

Continue Reading...

Starta en fysisk butik

Om du går i tankar på att öppna en liten butik så har du en hel mängd arbete framför dig. En riktig, fysisk butik kräver inte bara en butikslokal, utan en hel del som även ska finnas i lokalen till skillnad från en webbshop. Inte minst är det redskap för att hantera kontanter.   Lagstiftningen […]

Continue Reading...

Börja med tillverkning

Tänker du starta ett företag som sysslar med tillverkning? Arbete inom produktionsindustrin kräver att man har koll på många saker. Det är viktigt att se till att de maskiner som används i tillverkningsprocessen kommer att används på rätt sätt i produktionen för att företaget ska vara så lönsamt så möjligt. Effektivitet är A och O i […]

Continue Reading...

Bli entreprenör

Många är det som har en dröm om att någon gång göra något av sina kreativa idéer, driva ett företag, uppfinna något – och så vidare. Men är egentligen definitionen av entreprenörskap – och hur lyckas man? Allmänt om Entreprenörskap Nationalekonomen Joseph Schumpeter definierade entreprenörskap som kreativ förstörelse. Den första tanken när man läser den definitionen […]

Continue Reading...