Företagande på Söder

Tips

Kontorstyper och inredning

office

Ett av de viktigare aspekterna av en arbetsplats som ett kontor är trivseln, man vill ju att de anställda ska uppskatta miljön de tillbringar så många timmar i varje dag, vecka och år. För att skapa en trivsam miljö kan man komma riktigt långt med bra inredning.

Det första man ska tänka på är vilket typ av kontor ska man ha och vad det är som faktiskt är möjligt i lokalerna. Består det mest av korridorer och mindre rum kommer man mest troligt att behöva ha cellkontor med en eller två personer i varje rum.

Har man färre men större rum kan man skapa kontor med ett antal personer i varje rum, 3-5 är ganska vanligt för sådana kontor. Detta kan vara ganska praktiskt om man har avdelningar där de anställda ofta behöver kommunicera med varandra.

Om ens lokal istället består av bara ett eller ett fåtal riktigt stora rum kommer nog behöva använda sig av vad som populärt bruka kallas för kontorslandskap. Ett varningens ord dock: det har dykt upp många studier kring kontorslandskap som visar att de kan vara till mer besvär än hjälp för de anställda.

När det sedan kommer till själva inredningen kommer detta att behöva anpassas efter ett par faktorer, detta kommer att inkludera, men är inte begränsat till, kontorstypen, vilket typ av arbete som utförs och hur många som arbetar på kontoret. Om man vill kan man alltid anlita experter för att hjälpa till med inredningen. Det kan visa sig vara både kostnadseffektivt och snabbare.

Allt från datorer till förvaring kommer att inräknas i inredningen, det är inte bara stolar och bord det handlar om. Även detaljer som plantor och lampor kommer att hjälpa till att skapa en miljö som låter de anställda att spendera sin arbetstid med bättre humör.