Företagande på Söder

Tips

Knep för att effektivisera ditt företagande

Tid är pengar, speciellt för ett mindre bolag där frånvaro eller ineffektivitet kan vara totalt förödande. Med det i åtanke kommer vi här med ett par tips hur ni kan effektivisera processerna i ditt företag.

Kommunikationen

effektivitetstermometer

Om kommunikationen i företaget inte flyter på korrekt så förloras inte bara tid i form långa möten eller i väntan på att få svar på ett mail. Det kanske farligaste är all den tid som man måste spendera på att rätta missförstånd och alla de påföljder som dessa har haft.

Ett kommunikationsmedel som har blivit allt populärare på företaget är chattar. Vissa använder egna lösningar men oftast så sker det genom att de på företaget väljer att installera och använda till exempel Skype. Detta är långt ifrån optimalt då¨företaget helt och hållet tappar kontrollen över kommunikationen.

Slack är ett alternativ som har blivit en väldigt populär lösning på problemet. Tjänsten riktar sig till företag och erbjuder med det stöd för en mängd externa tjänster så som Mailchimp eller Google Drive.

Pappersarbetet

Om företaget har eller funderar på att skapa ett eller flera dotterbolag så finns det även här mycket tid och pengar att spara. Ni känner säkert redan till lagerbolag, pappersmässigt färdiga bolag som är redo att användas så gott som på direkten.

Frågan är om lika många känner till snabbavvecklingen? För hur gör man egentligen om dotterbolaget inte går så bra som man hoppats? Hur avvecklar man då bolaget? Det vanliga sättet tar både tid och kostar pengar, men det finns enklare lösningar.

Snabbavveckling är en tjänst där man helt enkelt säljer sitt bolag och överlåter avvecklingen till köparna. För er innebär det att avvecklingsprocessen kortas ned från upp till 9 månader till ett par dagar.