Företagande på Söder

Tips

En hemsida till företaget

Syns man inte så finns man inte, aldrig har detta uttrycket varit så sant. Idag så tävlar man som företag inte längre bara mot sina lokala konkurrenter utan mot alla företag i hela världen. Allt tack vare internet.

www webbläsare

För att denna nya världen skall kunna gynna dig som företag så krävs det dock självklart även att du anammar den. Att du själv tar tag och införskaffar dig en hemsida som kan sälja dig, ditt företag och dina produkter eller tjänster. Exakt hur hemsidan skall se ut och fungera beror dock självklart helt och hållet på vad hemsidans syfte är.

Om företaget verkar på en marknad där direkt försäljning till både privatpersoner och företag är standard så är antagligen en webbshop mer eller mindre ett måste. Om ni däremot säljer till företag som har en väldigt varierande behovsprofil så kan det istället att arbeta fram en bra så kallad ”broschyr sajt” där ni kan berätta det viktigaste för kunden och sedan locka dem till att ta kontakt med era säljare.

En sådan sida behöver inte innehålla någon avancerad teknik men det brukar ändå vara bra att använda sig av ett så kallat CMS. Det ett CMS gör är att förenkla administrationen av sidan och gör det möjligt för vem som helst, utan djupa tekniska kunskaper, att uppdatera eller lägga till information.

CMS står för ”Content management system” eller innehållshanteringssystem och är till för att som ovan nämnts, underlätta administrationen av i detta fallet, en sajts innehåll.