Företagande på Söder

Företagets ekonomi

Ordet ekonomi är grekiskt och betyder att hushålla med knappa resurser. Innebörden är den samma då ordet kopplas till ett företag. Om du har startat en företagsverksamhet så är det på sin plats att du försöker bekanta dig med ämnet företagsekonomi. Det innefattar allt som har med ett företags hushållande att göra när det gäller begränsade resurser.

FöretagsekonomiFöretagsekonomi är ett brett område och ett av huvudämnena för många av ekonomutbildningarna i Sverige. Om man läser en översikt av vad företagsekonomi handlar om så är det mycket att hålla reda på. Är du nyföretagare och vill lära dig mer om företagsekonomi är det bra om du förenar din praktiska erfarenhet med att läsa lite mer om de företagsekonomiska delarna som angår dina dagliga sysslor och affärshändelser.

Några viktiga saker som kan vara bra att titta närmare på som företagare när det gäller företagsekonomi är områdena som följer nedan.

Redovisning

Med redovisning menas allt som dokumenterar ditt företag när det gäller bokföring av affärshändelser samt resurshantering i sin helhet. I slutet av affärsperiod redovisas ett ekonomiskt resultat samt en ekonomisk ställning för ditt företag. Om perioden gäller för hela året kallas det för ett årsbokslut.

Marknadsföring

Det att arbeta med marknadsföring innebär allt ett företag gör på sin marknad. Det betyder främst framtagandet av en produkt/tjänst, strategier för att sälja produkten/tjänsten, prissättning samt affärsinriktning och val av målgrupp.
Marknadsföring handlar också om att ta fram erbjudanden som bidrar till ökad försäljning samt hur man skapar ett mervärde för din kund.

Finansiering

Termen finansiering handlar kort och gott om ditt företags kapitanskaffning för att exempelvis kunna genomdriva ett affärsprojekt eller för att förvärva en annan verksamhet. De vanligaste finansieringsformerna är lån eller aktiekapital.

Organisation och ledarskap

En organisation är en grupp som strävar mot samma mål. Det gäller för alla företag. Du och dina medarbetare har ju samma mål. Organisationsteori handlar om att kunna förstå och beskriva en organisations framväxt, funktioner samt hur förändring påverkar den.

Ledarskap handlar om det beteende en person som leder en grupp utövar på medarbetarna. Vad är en bra ledarskapstil för ditt företag?